Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox 3.6.4 in XP doesn't respond 1 or 2 links into a Web site home page

 • 3 απαντήσεις
 • 57 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 15 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από MickM

more options

Issue

Firefox is having problems with certain web sites

Description

Today Firefox was updated to 3.6.4 on my IBM T23 laptop running XP Pro. It now hangs and does not respond after clicking on a link in my.yahoo.com, and www. bloomberg.com. My desktop running Windows 2000, also updated to Firefox 3.6.4, does not do this

URL of affected sites

http://my.yahoo.com, http://www.bloomberg.com

Troubleshooting information

 Application Basics
    Name     Firefox
    Version     3.6.4
    Profile Directory
     Open Containing Folder
    Installed Plugins
     about:plugins
    Build Configuration
     about:buildconfig
 Extensions
    Name
    Version
    Enabled
    ID
    Java Console     6.0.03     true     
    Java Console     6.0.05     true     
    Java Console     6.0.07     true     
    Java Console     6.0.10     true     
    Java Quick Starter     1.0     true     jqs@sun.com
    Java Console     6.0.11     true     
 Modified Preferences
   Name
   Value
    accessibility.typeaheadfind.flashBar     0
    browser.places.importBookmarksHTML     false
    browser.places.importDefaults     false
    browser.places.leftPaneFolderId     -1
    browser.places.migratePostDataAnnotations     false
    browser.places.smartBookmarksVersion     2
    browser.places.updateRecentTagsUri     false
    browser.startup.homepage_override.mstone     rv:1.9.2.4
    extensions.lastAppVersion     3.6.4
    font.name.serif.x-western     Arial
    font.size.variable.x-western     14
    network.cookie.prefsMigrated     true
    places.last_vacuum     1273683772
    print.print_bgcolor     false
    print.print_bgimages     false
    print.print_command
    print.print_downloadfonts     true
    print.print_evenpages     true
    print.print_in_color     true
    print.print_margin_bottom     0.5
    print.print_margin_left     0.5
    print.print_margin_right     0.5
    print.print_margin_top     0.5
    print.print_oddpages     true
    print.print_orientation     0
    print.print_pagedelay     500
    print.print_paper_data     0
    print.print_paper_height     11.00
    print.print_paper_size     7798845
    print.print_paper_size_type     1
    print.print_paper_size_unit     0
    print.print_paper_width     8.50
    print.print_printer     EPSON Stylus COLOR 880
    print.print_reversed     false
    print.print_scaling     1.00
    print.print_shrink_to_fit     true
    print.print_to_file     false
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_bgcolor     false
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_bgimages     false
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_command
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_downloadfonts     true
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_edge_bottom     0
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_edge_left     0
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_edge_right     0
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_edge_top     0
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_evenpages     true
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_footercenter
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_footerleft     &PT
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_footerright     &D
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_headercenter
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_headerleft     &T
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_headerright     &U
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_in_color     true
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_margin_bottom     0.5
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_margin_left     0.5
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_margin_right     0.5
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_margin_top     0.5
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_oddpages     true
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_orientation     0
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_pagedelay     500
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_paper_data     1
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_paper_height     11.00
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_paper_size     7798845
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_paper_size_type     0
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_paper_size_unit     0
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_paper_width     8.50
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_reversed     false
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_scaling     1.00
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_shrink_to_fit     true
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_to_file     false
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_unwriteable_margin_bottom     0
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_unwriteable_margin_left     0
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_unwriteable_margin_right     0
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_unwriteable_margin_top     0
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_bgcolor     false
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_bgimages     false
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_command
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_downloadfonts     true
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_edge_bottom     0
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_edge_left     0
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_edge_right     0
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_edge_top     0
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_evenpages     true
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_footercenter
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_footerleft     &PT
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_footerright     &D
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_headercenter
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_headerleft     &T
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_headerright     &U
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_in_color     true
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_margin_bottom     0.5
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_margin_left     0.5
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_margin_right     0.5
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_margin_top     0.5
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_oddpages     true
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_orientation     0
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_pagedelay     500
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_paper_data     1
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_paper_height     11.00
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_paper_size_type     0
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_paper_size_unit     0
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_paper_width     8.50
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_reversed     false
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_scaling     1.00
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_shrink_to_fit     true
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_to_file     false
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_unwriteable_margin_bottom     0
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_unwriteable_margin_left     0
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_unwriteable_margin_right     0
    print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_unwriteable_margin_top     0
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_bgcolor     false
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_bgimages     false
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_command
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_downloadfonts     true
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_evenpages     true
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_footercenter
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_footerleft     &PT
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_footerright     &D
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_headercenter
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_headerleft     &T
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_headerright     &U
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_in_color     true
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_margin_bottom     0.5
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_margin_left     0.5
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_margin_right     0.5
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_margin_top     0.5
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_oddpages     true
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_orientation     0
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_pagedelay     500
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_paper_data     1
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_paper_height     11.00
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_paper_size     7798845
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_paper_size_type     0
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_paper_size_unit     0
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_paper_width     8.50
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_reversed     false
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_scaling     1.00
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_shrink_to_fit     true
    print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_to_file     false
    privacy.sanitize.migrateFx3Prefs     true
    security.warn_viewing_mixed     false

Firefox version

3.6.4

Operating system

Windows XP

User Agent

Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.4) Gecko/20100611 Firefox/3.6.4

Plugins installed

 • -np-mswmp
 • Java(TM) Platform SE binary
 • Coupons, Inc. Coupon Printer DLL
 • Coupons, Inc. Coupon Printer Plugin
 • Default Plug-in
 • Shockwave Flash 10.0 r45
 • Picasa plugin
 • Google Update
 • Java Plug-in 1.6.0_11 for Netscape Navigator (DLL Helper)
 • Adobe Acrobat Plug-In Version 5.00 for Netscape
 • DRM Netscape Network Object
 • DRM Store Netscape Plugin
 • Npdsplay dll
== Issue == Firefox is having problems with certain web sites == Description == Today Firefox was updated to 3.6.4 on my IBM T23 laptop running XP Pro. It now hangs and does not respond after clicking on a link in my.yahoo.com, and www. bloomberg.com. My desktop running Windows 2000, also updated to Firefox 3.6.4, does not do this == URL of affected sites == http://my.yahoo.com, http://www.bloomberg.com == Troubleshooting information == Application Basics Name Firefox Version 3.6.4 Profile Directory Open Containing Folder Installed Plugins about:plugins Build Configuration about:buildconfig Extensions Name Version Enabled ID Java Console 6.0.03 true Java Console 6.0.05 true Java Console 6.0.07 true Java Console 6.0.10 true Java Quick Starter 1.0 true jqs@sun.com Java Console 6.0.11 true Modified Preferences Name Value accessibility.typeaheadfind.flashBar 0 browser.places.importBookmarksHTML false browser.places.importDefaults false browser.places.leftPaneFolderId -1 browser.places.migratePostDataAnnotations false browser.places.smartBookmarksVersion 2 browser.places.updateRecentTagsUri false browser.startup.homepage_override.mstone rv:1.9.2.4 extensions.lastAppVersion 3.6.4 font.name.serif.x-western Arial font.size.variable.x-western 14 network.cookie.prefsMigrated true places.last_vacuum 1273683772 print.print_bgcolor false print.print_bgimages false print.print_command print.print_downloadfonts true print.print_evenpages true print.print_in_color true print.print_margin_bottom 0.5 print.print_margin_left 0.5 print.print_margin_right 0.5 print.print_margin_top 0.5 print.print_oddpages true print.print_orientation 0 print.print_pagedelay 500 print.print_paper_data 0 print.print_paper_height 11.00 print.print_paper_size 7798845 print.print_paper_size_type 1 print.print_paper_size_unit 0 print.print_paper_width 8.50 print.print_printer EPSON Stylus COLOR 880 print.print_reversed false print.print_scaling 1.00 print.print_shrink_to_fit true print.print_to_file false print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_bgcolor false print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_bgimages false print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_command print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_downloadfonts true print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_edge_bottom 0 print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_edge_left 0 print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_edge_right 0 print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_edge_top 0 print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_evenpages true print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_footercenter print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_footerleft &PT print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_footerright &D print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_headercenter print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_headerleft &T print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_headerright &U print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_in_color true print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_margin_bottom 0.5 print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_margin_left 0.5 print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_margin_right 0.5 print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_margin_top 0.5 print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_oddpages true print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_orientation 0 print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_pagedelay 500 print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_paper_data 1 print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_paper_height 11.00 print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_paper_size 7798845 print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_paper_size_type 0 print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_paper_size_unit 0 print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_paper_width 8.50 print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_reversed false print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_scaling 1.00 print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_shrink_to_fit true print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_to_file false print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_unwriteable_margin_bottom 0 print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_unwriteable_margin_left 0 print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_unwriteable_margin_right 0 print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_860.print_unwriteable_margin_top 0 print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_bgcolor false print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_bgimages false print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_command print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_downloadfonts true print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_edge_bottom 0 print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_edge_left 0 print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_edge_right 0 print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_edge_top 0 print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_evenpages true print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_footercenter print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_footerleft &PT print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_footerright &D print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_headercenter print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_headerleft &T print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_headerright &U print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_in_color true print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_margin_bottom 0.5 print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_margin_left 0.5 print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_margin_right 0.5 print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_margin_top 0.5 print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_oddpages true print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_orientation 0 print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_pagedelay 500 print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_paper_data 1 print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_paper_height 11.00 print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_paper_size_type 0 print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_paper_size_unit 0 print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_paper_width 8.50 print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_reversed false print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_scaling 1.00 print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_shrink_to_fit true print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_to_file false print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_unwriteable_margin_bottom 0 print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_unwriteable_margin_left 0 print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_unwriteable_margin_right 0 print.printer_EPSON_Stylus_COLOR_880.print_unwriteable_margin_top 0 print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_bgcolor false print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_bgimages false print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_command print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_downloadfonts true print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_evenpages true print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_footercenter print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_footerleft &PT print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_footerright &D print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_headercenter print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_headerleft &T print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_headerright &U print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_in_color true print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_margin_bottom 0.5 print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_margin_left 0.5 print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_margin_right 0.5 print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_margin_top 0.5 print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_oddpages true print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_orientation 0 print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_pagedelay 500 print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_paper_data 1 print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_paper_height 11.00 print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_paper_size 7798845 print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_paper_size_type 0 print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_paper_size_unit 0 print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_paper_width 8.50 print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_reversed false print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_scaling 1.00 print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_shrink_to_fit true print.printer_Samsung_ML-2510_Series.print_to_file false privacy.sanitize.migrateFx3Prefs true security.warn_viewing_mixed false == Firefox version == 3.6.4 == Operating system == Windows XP == User Agent == Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.4) Gecko/20100611 Firefox/3.6.4 == Plugins installed == *-np-mswmp *Java(TM) Platform SE binary *Coupons, Inc. Coupon Printer DLL *Coupons, Inc. Coupon Printer Plugin *Default Plug-in *Shockwave Flash 10.0 r45 *Picasa plugin *Google Update *Java Plug-in 1.6.0_11 for Netscape Navigator (DLL Helper) *Adobe Acrobat Plug-In Version 5.00 for Netscape *DRM Netscape Network Object *DRM Store Netscape Plugin *Npdsplay dll

Επιλεγμένη λύση

After upgrading to Firefox 3.6.4 suddenly yahoo.com and myyahoo.com pages open as blanks. Both sites functional using Internet Explorer.

What is the best method to undo 3.6.4 upgrade?

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Επιλεγμένη λύση

After upgrading to Firefox 3.6.4 suddenly yahoo.com and myyahoo.com pages open as blanks. Both sites functional using Internet Explorer.

What is the best method to undo 3.6.4 upgrade?

more options

I've had this problem for about three days now. Firefox 3.6.8 won't load up my yahoo homepage, or Ebay. Internet Explore will though

more options

dianej,

 Try this, go to tools, add-ons, extensions. if you have more than one (the latest) Java consoles, uninstall them. You only need the latest console and it should match the Java Platform in Plugins. 
 I had a VERY similar problem displaying weatherunderground. It would not display the pages correctly and I would get pages of errors that stated 

"window.addEvent is not a function" I spent the last two hours fixing this problem. All I did was remove the 6.0.18, 6.0.19, 6.0.20 Java consoles from my 3.6.8 Firefox. After a FF restart, no more errors.

 There should be more information in FF when you update Java. No one tells you that you should go in and delete the older consoles. 

Good luck Mick

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη MickM