Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox window will not maxmize past half a screen

 • 1 απάντηση
 • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 33 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από AnonymousUser

more options

Issue

I have another kind of problem with Firefox

Description

Clicking the maximize square in the top right works for half a second then it goes back; dragging with the mouse does not work; Alt+space and Resize or Move does not work; F11 does not work; right-clicking the shortcut and going to properties and selecting Normal or Maximized does not work. I know I pushed something on accident. Please let me know what it is!!

This happened

Every time Firefox opened

I wish I knew

Troubleshooting information

 Application Basics
    Name     Firefox
    Version     3.6.4
    Profile Directory
     Open Containing Folder
    Installed Plugins
     about:plugins
    Build Configuration
     about:buildconfig
 Extensions
    Name
    Version
    Enabled
    ID
    Java Console     6.0.16     true     
    Java Console     6.0.17     true     
    Microsoft .NET Framework Assistant     1.2.1     true     {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}
 Modified Preferences
   Name
   Value
    accessibility.typeaheadfind.casesensitive     1
    accessibility.typeaheadfind.flashBar     0
    browser.history_expire_days.mirror     180
    browser.history_expire_days_min     100
    browser.places.importBookmarksHTML     false
    browser.places.smartBookmarksVersion     2
    browser.startup.homepage     http://www.aslpro.com/
    browser.startup.homepage_override.mstone     rv:1.9.2.4
    extensions.lastAppVersion     3.6.4
    general.useragent.extra.microsoftdotnet     ( .NET CLR 3.5.30729)
    network.cookie.lifetimePolicy     2
    network.cookie.prefsMigrated     true
    places.last_vacuum     1274886009
    print.print_printer     Microsoft Office Document Image Writer
    print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_bgcolor     false
    print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_bgimages     false
    print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_command
    print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_downloadfonts     false
    print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_edge_bottom     0
    print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_edge_left     0
    print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_edge_right     0
    print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_edge_top     0
    print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_evenpages     true
    print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_footercenter
    print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_footerleft     &PT
    print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_footerright     &D
    print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_headercenter
    print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_headerleft     &T
    print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_headerright     &U
    print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_in_color     true
    print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_margin_bottom     0.5
    print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_margin_left     0.5
    print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_margin_right     0.5
    print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_margin_top     0.5
    print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_oddpages     true
    print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_orientation     0
    print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_pagedelay     500
    print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_paper_data     1
    print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_paper_height     11.00
    print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_paper_size_type     0
    print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_paper_size_unit     0
    print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_paper_width     8.50
    print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_reversed     false
    print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_scaling     1.00
    print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_shrink_to_fit     false
    print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_to_file     false
    print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_unwriteable_margin_bottom     0
    print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_unwriteable_margin_left     0
    print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_unwriteable_margin_right     0
    print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_unwriteable_margin_top     0
    print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_bgcolor     false
    print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_bgimages     false
    print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_command
    print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_downloadfonts     false
    print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_edge_bottom     0
    print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_edge_left     0
    print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_edge_right     0
    print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_edge_top     0
    print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_evenpages     true
    print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_footercenter
    print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_footerleft     &PT
    print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_footerright     &D
    print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_headercenter
    print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_headerleft     &T
    print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_headerright     &U
    print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_in_color     true
    print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_margin_bottom     0.5
    print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_margin_left     0.5
    print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_margin_right     0.5
    print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_margin_top     0.5
    print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_oddpages     true
    print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_orientation     0
    print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_pagedelay     500
    print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_paper_data     1
    print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_paper_height     11.00
    print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_paper_size_type     0
    print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_paper_size_unit     0
    print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_paper_width     8.50
    print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_reversed     false
    print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_scaling     1.00
    print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_shrink_to_fit     false
    print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_to_file     false
    print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_unwriteable_margin_bottom     0
    print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_unwriteable_margin_left     0
    print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_unwriteable_margin_right     0
    print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_unwriteable_margin_top     0
    privacy.popups.showBrowserMessage     false
    privacy.sanitize.migrateFx3Prefs     true
    privacy.sanitize.timeSpan     2
    security.enable_ssl2     true
    security.enable_tls     false
    security.warn_viewing_mixed     false

Firefox version

3.6.4

Operating system

Windows XP

User Agent

Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.4) Gecko/20100611 Firefox/3.6.4 ( .NET CLR 3.5.30729)

Plugins installed

 • -Office Plugin for Netscape Navigator
 • npdivxplayerplugin
 • Coupons, Inc. Coupon Printer DLL
 • Coupons, Inc. Coupon Printer Plugin
 • The QuickTime Plugin allows you to view a wide variety of multimedia content in Web pages. For more information, visit the QuickTime Web site.
 • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape "9.3.2"
 • Default Plug-in
 • Provides additional functionality on Facebook. See our web site for details.
 • Shockwave Flash 10.0 r45
 • Adobe Shockwave for Director Netscape plug-in, version 11.5
 • iTunes Detector Plug-in
 • DivX Web Player version 2.0.2.40
 • GEPlugin
 • 4.0.50524.0
 • NPWLPG
 • Windows Presentation Foundation (WPF) plug-in for Mozilla browsers
 • Google Update
 • Next Generation Java Plug-in 1.6.0_17 for Mozilla browsers
 • DRM Netscape Network Object
 • Npdsplay dll
 • DRM Store Netscape Plugin
== Issue == I have another kind of problem with Firefox == Description == Clicking the maximize square in the top right works for half a second then it goes back; dragging with the mouse does not work; Alt+space and Resize or Move does not work; F11 does not work; right-clicking the shortcut and going to properties and selecting Normal or Maximized does not work. I know I pushed something on accident. Please let me know what it is!! == This happened == Every time Firefox opened == I wish I knew == == Troubleshooting information == Application Basics Name Firefox Version 3.6.4 Profile Directory Open Containing Folder Installed Plugins about:plugins Build Configuration about:buildconfig Extensions Name Version Enabled ID Java Console 6.0.16 true Java Console 6.0.17 true Microsoft .NET Framework Assistant 1.2.1 true {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} Modified Preferences Name Value accessibility.typeaheadfind.casesensitive 1 accessibility.typeaheadfind.flashBar 0 browser.history_expire_days.mirror 180 browser.history_expire_days_min 100 browser.places.importBookmarksHTML false browser.places.smartBookmarksVersion 2 browser.startup.homepage http://www.aslpro.com/ browser.startup.homepage_override.mstone rv:1.9.2.4 extensions.lastAppVersion 3.6.4 general.useragent.extra.microsoftdotnet ( .NET CLR 3.5.30729) network.cookie.lifetimePolicy 2 network.cookie.prefsMigrated true places.last_vacuum 1274886009 print.print_printer Microsoft Office Document Image Writer print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_bgcolor false print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_bgimages false print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_command print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_downloadfonts false print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_edge_bottom 0 print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_edge_left 0 print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_edge_right 0 print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_edge_top 0 print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_evenpages true print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_footercenter print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_footerleft &PT print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_footerright &D print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_headercenter print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_headerleft &T print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_headerright &U print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_in_color true print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_margin_bottom 0.5 print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_margin_left 0.5 print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_margin_right 0.5 print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_margin_top 0.5 print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_oddpages true print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_orientation 0 print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_pagedelay 500 print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_paper_data 1 print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_paper_height 11.00 print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_paper_size_type 0 print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_paper_size_unit 0 print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_paper_width 8.50 print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_reversed false print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_scaling 1.00 print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_shrink_to_fit false print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_to_file false print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_unwriteable_margin_bottom 0 print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_unwriteable_margin_left 0 print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_unwriteable_margin_right 0 print.printer_Microsoft_Office_Document_Image_Writer.print_unwriteable_margin_top 0 print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_bgcolor false print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_bgimages false print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_command print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_downloadfonts false print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_edge_bottom 0 print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_edge_left 0 print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_edge_right 0 print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_edge_top 0 print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_evenpages true print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_footercenter print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_footerleft &PT print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_footerright &D print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_headercenter print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_headerleft &T print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_headerright &U print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_in_color true print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_margin_bottom 0.5 print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_margin_left 0.5 print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_margin_right 0.5 print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_margin_top 0.5 print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_oddpages true print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_orientation 0 print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_pagedelay 500 print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_paper_data 1 print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_paper_height 11.00 print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_paper_size_type 0 print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_paper_size_unit 0 print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_paper_width 8.50 print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_reversed false print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_scaling 1.00 print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_shrink_to_fit false print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_to_file false print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_unwriteable_margin_bottom 0 print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_unwriteable_margin_left 0 print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_unwriteable_margin_right 0 print.printer_Microsoft_XPS_Document_Writer.print_unwriteable_margin_top 0 privacy.popups.showBrowserMessage false privacy.sanitize.migrateFx3Prefs true privacy.sanitize.timeSpan 2 security.enable_ssl2 true security.enable_tls false security.warn_viewing_mixed false == Firefox version == 3.6.4 == Operating system == Windows XP == User Agent == Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.4) Gecko/20100611 Firefox/3.6.4 ( .NET CLR 3.5.30729) == Plugins installed == *-Office Plugin for Netscape Navigator *npdivxplayerplugin *Coupons, Inc. Coupon Printer DLL *Coupons, Inc. Coupon Printer Plugin *The QuickTime Plugin allows you to view a wide variety of multimedia content in Web pages. For more information, visit the QuickTime Web site. *Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape "9.3.2" *Default Plug-in *Provides additional functionality on Facebook. See our web site for details. *Shockwave Flash 10.0 r45 *Adobe Shockwave for Director Netscape plug-in, version 11.5 *iTunes Detector Plug-in *DivX Web Player version 2.0.2.40 *GEPlugin *4.0.50524.0 *NPWLPG *Windows Presentation Foundation (WPF) plug-in for Mozilla browsers *Google Update *Next Generation Java Plug-in 1.6.0_17 for Mozilla browsers *DRM Netscape Network Object *Npdsplay dll *DRM Store Netscape Plugin

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

I had the same problem. Uninstalling and reinstalling didn't work. Try right clicking on the FF icon, then click Troubleshoot compatibility and run it in XP (I'm running Windows 7). That solved the problem for me, although I can't think why!