Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Pop up security alert from "apple" freezes browser, won't let me continue

I clicked on a link in facebook, it brought up this popup alert (phishing) Says that 5 virus have been detected. I was able to force quit firefox, reboot, uninstall and … (διαβάστε περισσότερα)

I clicked on a link in facebook, it brought up this popup alert (phishing) Says that 5 virus have been detected. I was able to force quit firefox, reboot, uninstall and reinstall firefox (newer version) but it still brings up the alert and freezes my browsers. Is there a way to remedy? Save info that was there? or is the only solution to stop using firefox. I ran Malware Bytes on my iMac as well and it did not detect issues.

Ερώτηση από faerdy 5 ημέρες πριν