Avatar for Username

Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

The Page Isn't Redirecting Properly Error

  • 18 απαντήσεις
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 2 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από soalivetoday

more options

Good Morning. I have been using Firefox for 20+ years. Last night it did an update overnight, and this morning I am getting "The Page Isn't Redirecting Properly" error message on my business CRM site. This appears to be the only site having an issue. I have never had this error previously.

I tried all suggestions already including clearing cache/cookies, checking settings, delete history, troubleshoot mode and nothing. The site opens fine on Chrome and MS Edge.

Any additional help is appreciated, this is very frustrating.

Thank you.

Good Morning. I have been using Firefox for 20+ years. Last night it did an update overnight, and this morning I am getting "The Page Isn't Redirecting Properly" error message on my business CRM site. This appears to be the only site having an issue. I have never had this error previously. I tried all suggestions already including clearing cache/cookies, checking settings, delete history, troubleshoot mode and nothing. The site opens fine on Chrome and MS Edge. Any additional help is appreciated, this is very frustrating. Thank you.

Επιλεγμένη λύση

UPDATE

I heard back from the support team at my CRM and their programmers looked at this and created a fix on their end.

Thanks very much to all who responded here, much appreciated!

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (18)

more options

Could you try opening the Network Monitor (Ctrl+Shift+E) in the tab before navigating to the page that won't load? That should list the URLs Firefox is looping between. Are they are on different servers?

more options

Thanks for the reply. I just tried that and trying to copy and paste the result and post here and not seeing how to do that. Any ideas on where to do that?

I also tried logging directly into the CRM website to log in directly instead of using any bookmarks or my company specific log in and it did not work.

Thanks again for the assistance, I appreciate it.

more options

You can attach a screenshot to a reply, but first you need to save it to a file. This old forum doesn't let you paste images directly.

In the Network Monitor, what kind of response codes are you seeing? I think the 400 series are the ones indicating lack of authorization. If you click a row with a 400 series response and then on the right side look at the Response, is there any further detail about the problem?

more options

Thank you, attached here.

more options

Thank you for the screenshot. It looks like you never get to a page where you can sign in, it just keeps looping.

In case this is a problem with Tracking Protection, if you haven't already, could you turn off tracking protection on your site. Here's how: click the shield icon at the left end of the address bar, then on the drop-down panel, click the slider switch to toggle TP off.

If you can't get to any page on the site, you may need to enter the exception manually on the Settings page, Privacy & Security panel. It's the first "Manage Exceptions" button on the page.

more options

Thanks for the reply and information. I just turned off tracking protection and it did not work. Added the site as an exception and still getting the same error. Any other suggestions? Thank you!

more options

Keeping in mind that you already tried clearing cache/cookies, checking settings, deleting history & troubleshoot mode, have you checked your addons?

I wonder if one of them is causing the site to loop & throw that error. If you could disable them all, restart Firefox & then test the site again, we could rule out if addons are the cause or not.

Another thought is, are you using a VPN? More often I encounter sites that don't work correctly if you use a VPN.

I'll try testing rockymountainartists.highrisehq.com in various ways to see if I can replicate your page redirecting problem. I wonder if maybe your cookie blocking settings are too strict? I vaguely remember something like that many years ago.

It can also happen if your computer's time & date are wrong. Try making sure that its set to automatically update & check the timezone. I did a quick test by setting my clock 2 hrs backwards, saved the change, visited your website, saw no errors.

Then I set my system date 3 days back, saved it, went to visit your site and got this error: The connection has timed out The server at rockymountainartists.highrisehq.com is taking too long to respond.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη NoahSUMO

more options

You can check for issues with Total Cookie Protection.

You can remove all data stored in Firefox for a specific domain via "Forget About This Site" in the right-click context menu of an history entry ("History -> Show All History" or "View -> Sidebar -> History").

Using "Forget About This Site" will remove all data stored in Firefox for this domain like history and cookies and passwords and exceptions and cache, so be careful. If you have a password or other data for that domain that you do not want to lose, make sure to backup this data or make a note.

You can't recover from this 'forget' unless you have a backup of involved files.

If you revisit a 'forgotten' website, data for that website will be saved once again.

more options

Thanks for the additional responses.

I ran Firefox in Troubleshoot Mode with no add ons or extensions and still the same problem.

I am not using a VPN.

Cookie settings are all standard. I cleared all of that out this morning.

This is the first time I have encountered this error for ANY site, and it started after the automatic update last night. No other sites appear to be affected, and again the site is working on other browsers.

Baffling.

I will keep at it, appreciate all the feedback.

more options

This usually happens if you block the referrer or if specific cookies are blocked. Does using Private Browsing mode make a difference?

more options

Just tried a private browser and it doesn't work there either.

I just mailed the website support team to see if they have any suggestions.

more options

You aren't blocking the referrer if you check the HTTP request headers in the Network Monitor?

more options

This one is a bit over my head as far as analyzing results, but I don't see anything that would indicate it is blocked in the Network Monitor results.

more options

Last thing you've might've missed, did you make sure your computer's time & date were correct?

The wrong date & time can cause the redirect error as well. Try making sure the clock is set to automatically update & the right timezone is set.

Windows 10:

  1. Open Settings, and click on the Time & Language icon.
  2. Click on Date & time on the left side, and click on the "Sync now" button under "Synchronize your clock" on the right side.

Screenshot: https://www.tenforums.com/attachments/tutorials/215544d1543430948-synchronize-clock-internet-time-server-windows-10-a-sync_clock_settings.jpg

Another crazy idea, clear your cookies again for that site or clear all the sites cookies: I found a throwback post from 2016 where Jscher2000 from above had to clear his cookies twice to fix a redirect error on the Yahoo site. See here: https://support.mozilla.org/questions/1112869#answer-852081

Thanks for trying all our troubleshooting ideas! We won't give up on your problem, just need more time to think of different solutions. Thanks for supporting us for over 20 years! I remember when I first started using only Firefox back in 2004 so I'm right there with you. :)

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη NoahSUMO

more options

Thank you. The time and date are correct.

I will try the cookies again as well.

I consider myself fairly adept at troubleshooting on issues like this and this one is really frustrating. The only other thing I can think of is doing a system restore to before the Firefox update, but I generally don't like getting into that unless it's dire. I can work around this as needed, and hopefully the website support has some ideas also.

Thanks again for all the help and suggestions, I will report back today.

more options

Επιλεγμένη λύση

UPDATE

I heard back from the support team at my CRM and their programmers looked at this and created a fix on their end.

Thanks very much to all who responded here, much appreciated!

more options

That's awesome! Thanks for letting us know. I was getting really concerned what on Firefox's side was causing the issue. Did they ever say what the issue they fixed was on their website? I'm kinda curious to know what it was now. :)

Great job reaching out to your CRM's support team & shout out to their developers for fixing the issue so quickly.

more options

They sent me this back:

>It was an issue with Highrise's cookies due to a change we recently deployed. It's all fixed up now, so you shouldnt have any other trouble!

Interesting.

Thanks again for all the help!