Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Latest update to Firefox browser (116) causing functionality issues in Windows 10 pc

  • 2 απαντήσεις
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 18 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Latest version install (116) causing functionality issues in Google apps, and other Windows 10 apps. Tried to install an earlier version and that did not work. Tried the Beta version (Current 117) and no changes.

Latest version install (116) causing functionality issues in Google apps, and other Windows 10 apps. Tried to install an earlier version and that did not work. Tried the Beta version (Current 117) and no changes.

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Hi there! I understand how frustrating it can be when the latest update causes issues. You're not alone in experiencing this with version 116 on Windows 10. It seems like some compatibility hiccups might be causing problems with Google apps and other Windows 10 apps. One thing you can try is to refresh Firefox. This usually helps resolve unexpected issues. Go to the Help menu, select "Troubleshooting Information," and click on the "Refresh Firefox" button. This will keep your important data while giving Firefox a fresh start. Give it a shot and see if it improves your situation. Let us know how it goes, and we're here to help further if needed!

more options

This is likely a problem with the AdBlocker Ultimate extension as there have been similar reports.

  • 1847380 - Adblocker Ultimate preventing pages from displaying correctly

(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)