Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

The page isn’t redirecting properly

 • 7 απαντήσεις
 • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 575 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

I've started getting this error message on certain websites (always the same ones):

The page isn’t redirecting properly

An error occurred during a connection to www.manek.org.uk.

  This problem can sometimes be caused by disabling or refusing to accept cookies.

The same websites still work fine on Firefox mobile, so it's nothing inherent in the sites themselves.

I have only noticed this in the last few days. I had just updated Firefox to version 109 – but it's not specific to one version of Firefox either, as I tried on one of my Macs which hadn't updated yet and is still on version 107, and the issue was replicated exactly the same.

I have tried clearing the cache, restarting Firefox, etc.

Can anyone help me resolve this? Some of these are websites I use quite a lot for my work, and it's frustrating to have to do anything just on my phone.

I've started getting this error message on certain websites (always the same ones): '''''The page isn’t redirecting properly''' An error occurred during a connection to www.manek.org.uk. This problem can sometimes be caused by disabling or refusing to accept cookies. '' The same websites still work fine on Firefox mobile, so it's nothing inherent in the sites themselves. I have only noticed this in the last few days. I had just updated Firefox to version 109 – but it's not specific to one version of Firefox either, as I tried on one of my Macs which hadn't updated yet and is still on version 107, and the issue was replicated exactly the same. I have tried clearing the cache, restarting Firefox, etc. Can anyone help me resolve this? Some of these are websites I use quite a lot for my work, and it's frustrating to have to do anything just on my phone.

Επιλεγμένη λύση

Are you using extensions that affect cookie behavior or have security software that could block cookies ?

Start Firefox in Troubleshoot Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or if userChrome.css/userContent.css is causing the problem.

 • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
 • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Troubleshoot Mode start window
Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (7)

more options

AS you notice, it mentions that this can be a problem with the cookies, did you try to clear the cookies for those websites?

Clear the Cache and remove the Cookies for websites that cause problems via the "3-bar" Firefox menu button (Settings).

"Remove the Cookies" for websites that cause problems:

 • Settings -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data: "Manage Data"

"Clear the Cache":

 • Settings -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data -> Clear Data -> [X] Cached Web Content -> Clear
more options

I've already tried clearing caches/cookies with no luck...

more options

If clearing cookies doesn't help, it is possible that the cookies.sqlite file in the Firefox profile folder that stores the cookies got corrupted.

 • rename/remove cookies.sqlite (cookies.sqlite.old) and when present delete cookies.sqlite-shm and cookies.sqlite-wal in the Firefox profile folder with Firefox closed in case cookies.sqlite got corrupted.

You can use the button on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page (Root directory).

more options

Sure, I'm happy to try that. But just instinctively, it feels incredibly unlikely to me that a locally-saved preference file would become corrupted on three different Macs at precisely the same time...

more options

Επιλεγμένη λύση

Are you using extensions that affect cookie behavior or have security software that could block cookies ?

Start Firefox in Troubleshoot Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or if userChrome.css/userContent.css is causing the problem.

 • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
 • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Troubleshoot Mode start window
more options

Thank you! Problem solved!

The issue turned out to be caused by an Extension called 'Clean Links': https://github.com/Cimbali/CleanLinks

Shame really. It's a pretty cool idea, which a couple of other browsers have already implemented natively.

more options

According to its readme file, it should be possible to whitelist pages as this is a valid redirect case.