Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Multiple Language

  • 4 απαντήσεις
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 45 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από reneemill85

more options

How can I translate my website https://rhizmall.pk/ in Mozilla with different languages, like other browsers shown by right click on tools bar or on web page to translate in different languages?

How can I translate my website https://rhizmall.pk/ in Mozilla with different languages, like other browsers shown by right click on tools bar or on web page to translate in different languages?

Επιλεγμένη λύση

cor-el said

You can also search the Add-ons website for a suitable translate extension.

Thanks Cor-el for good recommendation, will use this Add-ons on my Mozilla browser, which I like for my all browsing.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Dropa said

You can't this isn't like Chrome that has on the fly language translator built in. If you want this option your sole choice is to go with Chrome to do this. Unless someone has created a Addon and keeps it up to date to work on the fly with FireFox. But I myself haven't found or seen anyone that presented that on here or Addon site to use.

Thanks Dropa for your explanation, yes I am also curious about it, how different language people translate it who's loving Mozilla. I shifted my all browsing with Mozilla, because I experienced it's much better than other browsers, and enjoying a lot with Mozilla, very fast browser if compare with Chrome.

more options

There is a Google translate service. Remove the blank space in the link.

https://translate.google. com/

more options

You can also search the Add-ons website for a suitable translate extension.

more options

Επιλεγμένη λύση

cor-el said

You can also search the Add-ons website for a suitable translate extension.

Thanks Cor-el for good recommendation, will use this Add-ons on my Mozilla browser, which I like for my all browsing.