Startowy bok póstajiś

Bok nowego rejtarika jo standardny startowy bok, kótaryž se wócynja, gaž Firefox startujośo, na tłocašk startowego boka Home Button 57Fx89HomeButton w symbolowej rědce klikaśo abo nowe wokno wócynjaśo. Toś ten nastawk wujasnja, kak móžośo startowy bok Firefox nastajiś.

 • Jolic cośo, až Firefox wokna a rejtariki ze swójogo pjerwjejšnego pósejźenja wócynja, kuždy raz, gaž Firefox startujośo, město togo, aby waš startowy bok wócynił, glejśo Pósejźeńske wótnowjenje konfigurěrowaś.

Waš startowy bok pśez tłocašk startowego boka nastajiś abo změniś

 1. Wócyńśo webbok, kótaryž cośo ako swój startowy bok wužywaś.
 2. Śěgniśo a pušććo ten rejtark na tłocašk startowego boka Home Button 57Fx89HomeButton na swójej symbolowej rědce.
  Dragging Home Page 57set homepage 57Dragging Home Page 57 - Linux
 3. Klikniśo na Jo, aby toś ten bok ako swój startowy bok póstajił.
Glědajśo: Tłocašk startowego boka se pó standarźe njepokazujo. Pśiměŕśo symbolowu rědku, aby tłocašk startowego boka pśidał abo wótwónoźeł. Jolic njamaśo tłocašk startowego boka, móžośo swój startowy bok w nastajenjach Firefox (glejśo dołojce) nastajiś. Tłocašk startowego boka se symbolowej rědce pśidajo, gaž swójski startowy bok jo nastajony. Móžośo tłocašk startowego boka pśez Symbolowu rědku pśiměriś pśidaś a wótwónoźeś.

Waš startowy bok pśez nastajenja Firefox nastajiś

 1. Klikniśo w menijowej rědce górjejce na wobrazowce na Firefox a wubjeŕśo Nastajenja. Klikniśo na menijowy tłocašk Fx57Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja.Klikniśo na menijowy tłocašk Fx89menuButton a wubjeŕśo Nastajenja.

 2. Klikniśo na Startowy bok.
  Fx68HomePanel
 3. Klikniśo na menijowy tekst pódla Startowy bok a nowe wokna a wubjeŕśo mjazy standardnym bokom Firefox, swójskimi URL abo proznym bokom.

Někotare boki ako waš startowy bok nastajiś

Móžośo kupku bokw ako swój startowy bok nastajiś. Wócyńśo kuždy bok w separatnem rejtariku, wubjeŕśo Swójske URL… we wuběrańskem meniju Startowy bok a nowe wokna a klikniśo na Aktualne boki wužywaś.
Fx68HomePanel-CustomURLs

Maśo problemy?

My mamy rozwězanja:

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije