Startowy bok póstajiś

Pokažomy wam, kak móžośo webbok awtomatiski wócyniś, gaž startujośo Firefox abo kliknjośo na tłocašk startowego boka Home Button.

Startowy bok póstajiś abo změniś

 1. Wócyńśo rejtark z webbokom, kótaryž cośo ako swój startowy bok wužywaś.
 2. Śěgniśo a pušććo ten rejtark na tłocašk startowego boka Home Button.
  Startowy bok winxp fx47Home Page 29 - Win8Home Page 29 - MacHome Page 29 - Linux
 3. Klikniśo na Jo, aby toś ten bok ako swój startowy bok póstajił.

Pokaz: Dalšne nastajenja za startowy bok su we woknje NastajenjaNastajenja k dispoziciji.

 • Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu, wubjeŕśo NastajenjaNastajenja a pótom wótrězk Powšykny.
  • We wuběrańskem meniju pódla Gaž Firefox startujo: maśo slědujucej wuběrańskej móžnosći za start Firefox: Prozny bok pokazaś abo Wokna a rejtarki wót slědnego raza pokazaś.
  • Móžośo teke někotare boki ako swój startowy bok póstajiś: Wócyńśo kuždy bok w separatnem rejtarku a klikniśo na Aktualne boki wužywas.

Standardny startowy bok wótnowiś

Jolic cośo swóje pśiměrjenja startowego boka lašowaś, móžośo to na slědujucy nałog cyniś:

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja

 2. Wubjeŕśo wótrězk Powšykny.
 3. Klikniśo we wótrězku Startowaś pód Startowy bok: na Standard wótnowiś.
  nastajenja powšykny standard wotnowiś fx47
 4. Klikniśo na W pórěźe, aby wokno Nastajenja zacynił.Klikniśo na Zacyniś, aby wokno Nastajenja zacynił.Zacyńśo wokno Nastajenja. Zacyńśo bok about:preferences. Wšykne změny, kótarež sćo pśewjadł, budu se awtomatiski składowaś.

Maśo problemy?

My mamy rozwězanja:

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije