Pśi startowanju Firefox wócynja se wopacny startowy bok - co cyniś?

Wužywarje Mac a Linux: Tós ten nastawk płaśi jano za Windows.

Někotare tśeśe póbitowarje softwary by mógli programowy zwisk Firefox změniś, tak až wobglědowak wócynja pśecej jich bok. Aby tomu zajźował, wótpokažćo wšykne póbitowanja, swóje sedłowe nastajenja změniś, gaž instalěrujośo abo aktualizěrujośo nałoženje tśeśego póbitowarja.

Jolic wopacny startowy bok se dalej wócynja, lěcrownož sćo symbolowe rědki wótpórał a swój startowy bok wótnowił, pśeglědajśo programowy zwisk Firefox:

  1. Klikniśo z pšaweju tastu myški na symbol Firefox na swójom desktopje abo na nadawkowej rědce, a pótom na Eigenschaften.
  2. Buźośo w pólu Ziel: webadresu wiźeś, kótaruž póbitowaŕ softwary dajo k wěsći, aby ju zacytał, gaž startujośo wobglědowak (na pśikład „http://bitable.com“). Wulašujśo toś tu webadresu a klikniśo na OK, aby swóje změny składował:
    hijacked shortcut

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije