Jak Firefoxu zabránit v automatickém navazování spojení do Internetu

Některým uživatelům působí velké starosti spojení, která Firefox navazuje do Internetu, obzvláště když jsou tato spojení vytvářena bez zjevné příčiny. Tento článek vysvětluje nejrůznější příčiny toho, proč může docházet k navazování spojení do Internetu a jak tomu Firefoxu zabránit, pokud si to budete přát.

Spojení typu loopback

Spojení typu loopback (připojení k adrese 127.0.0.1) může být Firefoxem vytvořeno v jiných než Unixových systémech. V tomto případě prohlížeč komunikuje sám se sebou a nedoporučuje se tuto komunikaci blokovat. Další informace naleznete v článku bug 100154.

Aktualizace živých záložek

Živé záložky se automaticky pravidelně aktualizují a tím navazují spojení do Internetu. Vymazáním všech živých záložek se tato spojení přestanou vytvářet.

Automatická kontrola aktualizací

Upozornění: Zakázání automatické kontroly aktualizací se nedoporučuje, jelikož v důsledku toho budete vystaveni bezpečnostním rizikům, které byly v novějších verzích odstraněny.

Firefox čas od času provádí kontrolu, zda jsou pro něj a pro vaše vyhledávače k dispozici aktualizace. Jak tuto kontrolu zakázat:

 1. V horní části okna Firefoxu klepněte na tlačítko Firefox a poté na položku MožnostiV horní části okna Firefoxu klepněte na nabídku Nástroje a v ní zvolte položku MožnostiNa liště s nabídkou klepněte na nabídku Firefox a v ní na položku Předvolby...V horní části okna Firefoxu klepněte na nabídku Úpravy a v ní zvolte položku Předvolby.

  Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu a zvolte MožnostiPředvolby.

 2. Přejděte do sekce Rozšířené.
 3. Klepněte na kartu Aktualizace.
 4. Zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky kontrolovat aktualizace pro: a Vyhledávací moduly.Zaškrtněte políčko Nikdy nevyhledávat aktualizace (nedoporučováno z důvodu rizika ohrožení) a zrušte zaškrtnutí políčka Vyhledávací moduly.

Firefox rovněž kontroluje dostupnost aktualizací pro vaše doplňky (rozšíření a motivy vzhledu). Jak tuto kontrolu zakázat:

 1. V horní části okna Firefoxu klepněte na tlačítko Firefox Na liště s nabídkou klepněte na nabídku NástrojeV horní části okna Firefoxu klepněte na nabídku Nástroje a poté na položku Správce doplňků. Otevře se panel Správce doplňků. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu a zvolte Správce doplňků. Otevře se panel Správce doplňků.

 2. Ve Správci doplňků přejděte do sekce Rozšíření.
 3. V horní části panelu klepněte na ikonku Nástroje doplňků a zrušte zaškrtnutí položky Automaticky aktualizovat doplňky a poté znovu v této nabídce klepněte na položku Nastavit všem doplňkům manuální aktualizaci.

Načítání domovské stránky

Může probíhat načítání vaší domovské stránky. Chcete-li změnit svou domovskou stránku a zvolit nějakou, při jejímž načítání se nevytváří spojení do Internetu:

 1. V horní části okna Firefoxu klepněte na tlačítko Firefox a poté na položku MožnostiV horní části okna Firefoxu klepněte na nabídku Nástroje a v ní zvolte položku MožnostiNa liště s nabídkou klepněte na nabídku Firefox a v ní na položku Předvolby...V horní části okna Firefoxu klepněte na nabídku Úpravy a v ní zvolte položku Předvolby.

  Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu a zvolte MožnostiPředvolby.

 2. Přejděte do sekce Obecné.
 3. Nastavte volbu Při startu aplikace Firefox buď na hodnotu Zobrazit prázdnou stránku, nebo na hodnotu Zobrazit domobskou stránku a poté klepněte na tlačítko Obnovit výchozí.

Aktualizace seznamu podvodných stránek

Upozornění: Vypnutí ochrany před podvodnými stránkami (phishing) se nedoporučuje, jelikož v důsledku toho nebudete chráneni před nedůvěryhodnými weby, které se mohou pokoušet zcizit vaše finanční informace nebo vaši identitu (nebo obojí).

Může probíhat aktualizace seznamu podvodných stránek. Jak tuto ochranu vypnout:

 1. V horní části okna Firefoxu klepněte na tlačítko Firefox a poté na položku MožnostiV horní části okna Firefoxu klepněte na nabídku Nástroje a v ní zvolte položku MožnostiNa liště s nabídkou klepněte na nabídku Firefox a v ní na položku Předvolby...V horní části okna Firefoxu klepněte na nabídku Úpravy a v ní zvolte položku Předvolby.

  Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu a zvolte MožnostiPředvolby.

 2. Přejděte do sekce Zabezpečení.
 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Blokovat nahlášené podvodné stránky.

Aktualizace seznamu útočných stránek

Upozornění: Vypnutí ochrany před škodlivým softwarem (malware) se nedoporučuje, jelikož v důsledku toho nebudete chráneni před nedůvěryhodnými weby, které se mohou pokoušet zanést do vašeho počítače virus, trojského koně nebo spyware.

Může probíhat aktualizace seznamu útočných stránek. Jak tuto ochranu vypnout:

 1. V horní části okna Firefoxu klepněte na tlačítko Firefox a poté na položku MožnostiV horní části okna Firefoxu klepněte na nabídku Nástroje a v ní zvolte položku MožnostiNa liště s nabídkou klepněte na nabídku Firefox a v ní na položku Předvolby...V horní části okna Firefoxu klepněte na nabídku Úpravy a v ní zvolte položku Předvolby.

  Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu a zvolte MožnostiPředvolby.

 2. Přejděte do sekce Zabezpečení.
 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Blokovat nahlášené útočné stránky.

Přednačítání seznamu doplňků

Pokaždé, když otevřete Správce doplňků, Firefox začne přednačítat seznam doplňků, aby se urychlila odezva sekce Získání doplňků. Při zavřeném Správci doplňků se toto spojení nevytváří.

Aktualizace blocklistu

Upozornění: Zakázat aktualizaci blocklistu se nedoporučuje, jelikož následkem toho můžete používat nedůvěryhodné doplňky nebo ovladače grafické karty, které mohou způsobovat pád Firefoxu.

Firefox může aktualizovat svůj blocklist, který slouží k blokování škodlivých rozšíření, zranitelných zásuvných modulů a ovladačů grafické karty, o nichž je známo, že způsobují pád Firefoxu. Více informací naleznete v článku Blokování doplňků a na MozillaWiki v článcích Blocklisting a Blocklisting/Graphics. Chcete-li aktualizace blocklistu zakázat:

 1. Do adresního řádku zadejte about:config a stiskněte klávesu EnterReturn.

  • Při vstupu se může zobrazit upozornění "Vstup jen na vlastní nebezpečí". Pokračovat na stránku about:config budete po klepnutí na tlačítko Budu opatrný, slibuji!.
 2. Vyhledejte předvolbu extensions.blocklist.enabled.
 3. Podívejte se na hodnotu této předvolby.
  • Je-li nastavena na false, pak nedělejte nic.
  • Je-li nastavena na true, změňte ji dvojklepnutím na false.

Aktualizace metadat doplňků

Správce doplňků zobrazuje informace o každém nainstalovaném doplňku a v sekci Získání doplňků nabízí individuální doporučení. Aby byla tato data stále aktuální, vyžádává si Firefox jednou denně informace z webu Doplňky aplikace Firefox (více se dozvíte v tomto příspěvku blogu). Chcete-li tyto aktualizace zakázat:

 1. Do adresního řádku zadejte about:config a stiskněte klávesu EnterReturn.

  • Při vstupu se může zobrazit upozornění "Vstup jen na vlastní nebezpečí". Pokračovat na stránku about:config budete po klepnutí na tlačítko Budu opatrný, slibuji!.
 2. Vyhledejte předvolbu extensions.getAddons.cache.enabled.
 3. Podívejte se na hodnotu této předvolby.
  • Je-li nastavena na false, pak nedělejte nic.
  • Je-li nastavena na true, změňte ji dvojklepnutím na false.

Přednačítání odkazů

Pokud má některá z načtených stránek ve svém kódu značku pro přednačtení odkazu, bude Firefox určité odkazy předběžně načítat. Podrobnější informace naleznete v článku Link Prefetching FAQ. Chcete-li přednačítání odkazů zakázat:

 1. Do adresního řádku zadejte about:config a stiskněte klávesu EnterReturn.

  • Při vstupu se může zobrazit upozornění "Vstup jen na vlastní nebezpečí". Pokračovat na stránku about:config budete po klepnutí na tlačítko Budu opatrný, slibuji!.
 2. Vyhledejte předvolbu network.prefetch-next.
 3. Podívejte se na hodnotu této předvolby.
  • Je-li nastavena na false, pak nedělejte nic.
  • Je-li nastavena na true, změňte ji dvojklepnutím na false.

Stránka nového panelu

V zájmu rychlejšího načítání často navštěvovaných stránek zobrazených na stránce nového panelu se Firefox připojuje ke stránce, nad jejíž náhled umístíte ukazatel myši. V případě, že na tento náhled klepnete, bude stránka načtena rychleji, jelikož část práce již byla započata předem. Momentálně není možnost toto přednačítání zakázat, nicméně možné je náhledy na novém panelu vypnout.

Rozšíření

Vaše nainstalované rozšíření může navazovat spojení ke svému domovskému serveru, např. při synchronizaci vašich záložek, při aktualizaci seznamu blokovaných stránek apod. Nebo je možné, že rozšíření v jiných ohledech mění obvyklé chování Firefoxu, např. rozšíření FasterFox obsahuje volbu pro přednačítání všech odkazů.

Chcete-li všechna svá rozšíření zakázat, přečtěte si článek Nouzový režim, zvláště věnujte pozornost převolbě Zakázat všechny doplňky v kapitole Realizace trvalých změn v nouzovém režimu Firefoxu. Chcete-li všechna svá rozšíření zakázat nebo odstranit, přečtěte si článek Odinstalace doplňku.

Obnovená stahování

Při spuštění Firefoxu se mohou automaticky obnovit všechna přerušená stahování z předešlé relace.

 1. Otevřete Správce stahování stisknutím kláves Ctrl + JCtrl + Shift + Ycommand + J.
 2. Zrušte nebo přerušte všechna probáhající stahování.

Napadení malwarem

Máte-li v systému virus, trojského koně nebo spyware, může momentálně docházet ke komunikaci mezi tímto malwarem a jeho autorem nebo k doručování reklam do vašeho počítače apod. Pokud se domníváte, že toto je příčina navázaného spojení, nabízíme vám servery zabývající se problematikou malware:

V angličtině:

Poznámka: Společnost Mozilla nenese odpovědnost za obsah webů jiných provozovatelů.
Založeno na informacích z článku Connections established on startup - Firefox (mozillaZine KB)


Sdílet tento článek: http://mzl.la/1BAQzbn

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku: soucet, jsedy7. Můžete též pomoci - přečtěte si jak.