Blokování obsahu

Abyste mohli využívat nejnovější funkce a byli zabezpečeni nejnovějšími bezpečnostními aktualizacemi, aktualizujte prosím svou verzi Firefoxu.

Některé webové stránky používají sledovací prvky, které umí monitorovat vaší aktivitu na Internetu. Blokování obsahu je soubor nastavení Firefoxu, která blokují řadu těchto sledovacích prvků třetích stran. Zachovává vám při procházení stránek větší soukromí, takže informace o vás nebudou skrytě sledovány, ukládány a sdíleny mezi weby.

V některých případech blokování sledovacích prvků zabrání stránce nebo nějaké její části v načtení. Na stránkách, jimž důvěřujete, je snadné blokování zakázat. Také si nastavení blokování obsahu můžete přizpůsobit a nechat blokovat více nebo méně sledovacích prvků.

Blokování obsahu je soubor nastavení Firefoxu umožňující vám blokovat obsah, který ovlivňuje vaše soukromí a rychlost načítání stránek. Počínaje verzí Firefoxu 63 zahrnuje blokování obsahu také blokování sledovacích cookies třetích stran a funkci dříve zvanou Ochrana proti sledování, která blokuje všechny nalezené sledovací prvky.

Jak zablokovat více nebo méně sledovacích prvků

Ve výchozím nastavení vás Firefox chrání před sledováním v anonymních oknech za použití základního seznamu známých sledovacích prvků, poskytovaným společností Disconnect. Firefox tak některé sledovací prvky povoluje, aby webové stránky fungovaly správně. Můžete však nastavit, aby se sledovací prvky blokovaly neustále, aby se k blokování používal přísný seznam od společnosti Disconnect, nebo aby se vůbec žádné sledovací prvky neblokovaly.

Jak změnit nastavení:

 1. Klepněte na tlačítko nabídky fx57menu .
 2. Zvolte Blokování obsahu. To vás přenese do nastavení Firefoxu do sekce Blokování obsahu.
  moznosti-soukromi-blokovani-obsahu-fx65
 3. Zvolte požadované nastavení:
 • Standardní: blokuje známé sledovací prvky pouze v anonymních oknech. Jedná se o výchozí nastavení. Kdykoli budete chtít obnovit výchozí nastavení funkce blokování obsahu, zvolte možnost Standardní.
 • Přísné: blokuje sledovací prvky ve všech oknech a také blokuje sledovací cookies třetích stran.
 • Vlastní: umožňuje vám si zvolit, co se má blokovat. Zde také můžete veškeré blokování obsahu vypnout.

Také můžete Firefox nastavit, aby vždy stránkám posílal signál Do Not Track. Více se dozvíte v článku Jak řeknu webovým serverům, aby mě nesledovaly?

Vlastní nastavení:

Agresivní ochrana proti sledování

 1. Zvolte možnost Vlastní.
 2. V rozbalovací nabídce změňte hodnotu jen v anonymních oknech na ve všech oknech.
 3. Klepněte na odkaz Změnit úroveň blokování.
 4. Zaškrtněte možnost Přísná ochrana od Disconnect.me.
 5. Klepněte na tlačítko Uložit změny.
 6. Zaškrtněte volbu Blokovat cookies. Možnost sledovacích prvků třetích stran je výchozí nastavení. Z rozbalovací nabídky vyberte agresivnější ochranu před cookies, např. blokování cookies třetích stran nebo třeba až blokování všech cookies.

Odstranění všech ochran

Všechny ochrany nabízené Blokováním obsahu je též možné odstranit, což prakticky tuto funkci vypíná.

 1. Zvolte možnost Vlastní.
 2. Zrušte zaškrtnutí volby Blokovat sledovací prvky.
 3. Zrušte zaškrtnutí volby Blokovat cookies.

Jak zjistit, jestli je blokování obsahu zapnuté

Když Firefox na webové stránce blokuje obsah, objeví se v adresním řádku ikonka štítu Address bar shield .

url shield 65

Klepněte na ikonku štítu Address bar shield nebo na ikonku informací site info icon , aby se zobrazilo Kontrolní centrum. To poskytuje bližší informace o tom, jaký obsah je blokován, např. zda sledovací prvky nebo sledovací cookies třetích stran.

kontrolni-centrum52-fx65

Jaký obsah bude zablokován bude záviset na webové stránce a vašem nastavení. Co konkrétně bylo na stránce zablokováno a co povoleno, zjistíte po klepnutí na položky Sledovací prvky a Cookies.

kontrolni-centrum53-fx65

Zablokovaný obsah bude zašedlý a označen textem Zablokováno.

Vypnutí blokování obsahu na jednotlivých webech

Ikonka štítu Address bar shield se objevuje v adresním řádku, když Firefox aktivně blokuje obsah na stránce. Občas může blokování obsahu zabránit stránce nebo částím stránky v načtení. Jestliže blokování obsahu narušuje vaše prohlížení, můžete ho pro daný web vypnout.

 1. Klepněte na ikonku štítu Address bar shield nebo na ikonku informací site info icon , aby se zobrazilo Kontrolní centrum.
 2. Klepněte na tlačítko Vypnout blokování na tomto serveru, nebo v případě anonymního prohlížení na tlačítko Dočasně vypnout blokování. Tím vypnete blokování obsahu pro daný web.
  • Jakmile je blokování obsahu vypnuto, ikonka štítu v adresním řádku bude přeškrtnutá shield icon strikethrough .
 3. Chcete-li zase začít blokovat obsah, vyvolejte Kontrolní centrum klepnutím na ikonku štítu nebo informací site info icon a klepněte na tlačítko Zapnout blokování na tomto serveru.

Blokování obsahu při anonymním prohlížení

Jelikož se při anonymním prohlížení neukládají informace o vašem prohlížení, zakázání blokování obsahu pro daný web bude mít platnost pouze pro současnou relaci. Když zahájíte novou relaci anonymního prohlížení, bude pro všechny weby obnoveno výchozí nastavení blokování. Jestliže jste pro nějaký web vypnuli blokování obsahu v okně normálního prohlížení, Firefox ho pro tento web ponechá vypnuté i v anonymním okně.

Úrovně blokování

Je možné změnit úroveň blokování změnou seznamu blokací užívaného k blokování sledovacích prvků. Ve výchozím nastavení používá blokování obsahu seznam pro základní ochranu od Disconnect.me. Můžete ale nastavit, aby se místo něj používal seznam pro přísnou ochranu od Disconnect.me.

 • Seznam pro základní ochranu blokuje všeobecně známé sledující analytické nástroje, sledovací prvky sociálních sítí a sledující reklamy. Nicméně povoluje některý známý sledující obsah, aby bylo méně problémů se stránkami, kdy jsou porušené nebo se nenačtou.
 • Seznam pro přísnou ochranu blokuje všechny známé sledovací prvky, tj. sledující analytické nástroje, sledovací prvky sociálních sítí, sledující reklamy a sledující obsah. Přísná ochrana poruší některá videa, fotoprezentace a funkce sociálních sítí.

Změna úrovně blokování

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko fx57menu .
 2. Zvolte Blokování obsahu.
 3. Zvolte možnost Vlastní.
 4. Klepněte na odkaz Změnit úroveň blokování.
 5. Vyberte požadovanou úroveň blokování sledovacích prvků.
 6. Klepněte na tlačítko Uložit změny.

Zapnutí či vypnutí blokování obsahu

Blokování obsahu zahrnuje nastavení pro sledovací prvky a sledovací cookies. Ve výchozím nastavení Firefox blokuje sledovací prvky pouze v anonymních oknech a sledovací cookies třetích stran neblokuje vůbec. V nastavení Firefoxu však můžete nastavit, aby se blokovaly sledovací prvky neustále nebo naopak aby se nikdy žádný obsah neblokoval. Také můžete nastavit, aby se blokovaly jen sledovací cookies třetích stran nebo aby se blokovaly všechny cookies třetích stran.

Pokud chcete tato nastavení změnit, zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko fx57menu a zvolte Blokování obsahu. To vás přenese do nastavení Firefoxu do části Blokování obsahu.

moznosti-soukromi-blokovani-obsahu
 • Chcete-li blokovat sledovací prvky neustále, tj. pro všechny relace, změňte nastavení u volby Všechny nalezené sledovací prvky z Pouze v anonymních oknech na Vždy.
 • Chcete-li, aby se nikdy sledovací prvky neblokovaly, zrušte zaškrtnutí volby Všechny nalezené sledovací prvky.
 • Chcete-li blokovat sledovací cookies třetích stran, zaškrtněte volbu Cookies třetích stran. Pro blokování všech cookies třetích stran, změňte nastavení z Cookies sledovacích prvků (doporučeno) na Všechny cookies třetích stran (může omezit fungování některých stránek). Další informace naleznete v článku Zakázání cookies třetích stran.

Poznámka: Také můžete Firefox nastavit, aby vždy stránkám posílal signál Do Not Track. Více se dozvíte v článku Jak řeknu webovým serverům, aby mě nesledovaly?

Jak zjistit, jestli je blokování obsahu zapnuté

Když Firefox na webové stránce blokuje obsah, objeví se v adresním řádku ikonka štítu Address bar shield .

Fx63ContentBlockingURL

Když klepnete na ikonku informací Site Info button nebo ikonku štítu FirefoxShieldIcon , rozevře se Kontrolní centrum pro danou stránku, které poskytuje bližší informace o typu obsahu, který Firefox zablokoval, tedy nalezené sledovací prvky a sledovací prvky od cookies třetích stran. (Kontrolní centrum je také místo, kde spravujete nastavení oprávnění pro daný server.)

kontrolni-centrum51-fx63

Jestliže na stránce nebyly nalezeny žádné sledovací prvky ani sledovací cookies třetích stran, Kontrolní centrum bude hlásit, že na stránce nebyl nalezen žádný obsah k zablokování.

kontrolni-centrum4-fx63

Vypnutí blokování obsahu na jednotlivých webech

Občas může blokování obsahu zabránit stránce nebo částím stránky v načtení. Jestliže blokování obsahu narušuje vaše prohlížení, můžete ho pro daný web vypnout. Ikonka štítu se objevuje v adresním řádku, když Firefox aktivně blokuje obsah na stránce.

Fx63ContentBlockingURL
 1. Klepněte na ikonku štítu FirefoxShieldIcon nebo ikonku informací Site Info button , aby se zobrazilo Kontrolní centrum.
 2. Klepněte na tlačítko Vypnout blokování pro tento server, nebo v případě anonymního prohlížení (viz níže) na tlačítko Vypnout blokování pro tuto relaci. Tím vypnete blokování obsahu pro daný web.
 3. Jakmile je blokování obsahu vypnuto, ikonka štítu v adresním řádku bude přeškrtnutá.
  blocking disabled 63
 4. Chcete-li zase začít blokovat obsah, vyvolejte Kontrolní centrum a klepněte na tlačítko Zapnout blokování pro tento server.

Blokování obsahu při anonymním prohlížení

Jelikož se při anonymním prohlížení neukládají informace o vašem prohlížení, zakázání blokování obsahu pro daný web bude mít platnost pouze pro současnou relaci. Když zahájíte novou relaci anonymního prohlížení, bude pro všechny weby obnoveno výchozí nastavení blokování. Jestliže jste pro nějaký web vypnuli blokování obsahu v okně normálního prohlížení, Firefox ho pro tento web ponechá vypnuté i v anonymním okně.

Zapnutí či vypnutí blokování obsahu v anonymních oknech

Blokování obsahu je v anonymních oknech standardně zapnuté.

anonymni-prohlizeni-home-fx63

Pro jeho vypnutí či opětovné zapnutí klepněte na přepínač u volby Blokování obsahu na domovské stránce anonymního prohlížení. Pokud tento přepínač není přítomen, znamená to, že jste Firefox nastavili, aby neustále blokoval všechny nalezené sledovací prvky (viz výše).

Seznamy blokací ve Firefoxu

Je možné změnit seznam blokací užívaný k blokování sledovacích prvků. Ve výchozím nastavení používá blokování obsahu seznam pro základní ochranu od Disconnect.me. Můžete ale nastavit, aby se místo něj používal seznam pro přísnou ochranu od Disconnect.me.

 • Seznam pro základní ochranu blokuje všeobecně známé sledující analytické nástroje, sledovací prvky sociálních sítí a sledující reklamy. Nicméně povoluje některý známý sledující obsah, aby bylo méně problémů se stránkami, kdy jsou porušené nebo se nenačtou.
 • Seznam pro přísnou ochranu blokuje všechny známé sledovací prvky, tj. sledující analytické nástroje, sledovací prvky sociálních sítí, sledující reklamy a sledující obsah. Přísná ochrana poruší některá videa, fotoprezentace a funkce sociálních sítí.

Změna seznamu blokací

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko fx57menu a zvolte Blokování obsahu.
 2. Klepněte na odkaz Změnit seznam blokací.
 3. Vyberte seznam blokací, který chcete, aby se používal.
 4. Klepněte na tlačítko Uložit změny.
// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:soucet. Také můžete pomoci.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Pomáhejte s Mozillou