Zakázání nebo odstranění doplňku

Jsou tři typy doplňků pro Firefox: rozšíření, motivy vzhledu a zásuvné moduly. Tento článek popisuje, jak doplňky ve Firefoxu zakázat a odinstalovat.

Zakázání a odstranění rozšíření

Zakázání rozšíření

Při zakázání rozšíření ho vypnete bez toho, abyste ho odinstalovali.

 1. Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko Fx57menu , zvolte Fx57Addons-icon Doplňky a přejděte do sekce Rozšíření.
 2. Najděte rozšíření, které si přejete zakázat.
 3. Klikněte na jeho tři tečky a zvolte Zakázat.modrý přepínač.
  fx71 disable themes fx72 disable extensions

Pro opětovné povolení rozšíření ho vyberte ze seznamu Správce doplňků a klikněte na jeho přepínač, který tím zmodrá. Modrý přepínač značí, že je rozšíření povoleno., klikněte na jeho tři tečky a zvolte Povolit (pokud jste dotázáni, proveďte restart Firefoxu).

Jak zakázat rozšíření, které změnilo stránku nového panelu nebo vaši donovskou stránku, přečtěte si článek Nějaké rozšíření změnilo mou domovskou stránku.

Odstranění rozšíření

 1. Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko Fx57menu , zvolte Fx57Addons-icon Doplňky a přejděte do sekce Rozšíření.
 2. Najděte rozšíření, které si přejete zakázat.
 3. Klikněte na jeho tři tečky a zvolte Odebrat.
  rozsireni-odebrat remove addon

Zakázání a odstranění motivu vzhledu

Firefox je dodáván s Výchozím motivem vzhledu a volitelným Světlým a Tmavým motivem vzhledu, ovšem můžete si do Firefoxu přidat nové motivy. Bližší informace se dozvíte v článku Používání motivů vzhledu ve Firefoxu.

Zakázání motivu vzhledu

Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko Fx57menu , zvolte Fx57Addons-icon Doplňky a přejděte do sekce Motivy vzhledu. Spatříte jeden Povolený motiv vzhledu a seznam Zakázaných.

Když oním Povoleným motivem vzhledu není Výchozí motiv, můžete ho zakázat kliknutím na tři tečky a zvolením Zakázat.

Tím se povolí Výchozí motiv vzhledu.

Poznámka: Když je oním Povoleným motivem vzhledu Výchozí motiv, bude při povolení jiného motivu vzhledu zakázán.

Odstranění motivu vzhledu

Výchozí, Světlý, ani Tmavý motiv vzhledu, jež jsou dodávány s Firefoxem, odstranit nelze, ale motivy vzhledu, které jste si sami přidali, odstranit lze. Jak na to:

 1. Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko Fx57menu , zvolte Fx57Addons-icon Doplňky a přejděte do sekce Motivy vzhledu.
 2. Klikněte na tři tečky náležející motivu, který chcete odstranit a zvolte Odebrat.
  motiv-vzhledu-odebrat remove theme
Poznámka: Jestliže odstraníte Povolený motiv vzhledu, stane se povoleným motivem vzhledu Výchozí motiv.

Zakázání a odstranění zásuvného modulu

S vydáním verze Firefoxu 52 byla ukončena podpora všech zásuvných modulů NPAPI s výjimkou Adobe Flashe. Podrobnosti naleznete v tomto dokumentu a v tomto článku podpory.

Zakázání zásuvného modulu

Při zakázání zásuvného modulu ho vypnete bez toho, abyste ho odinstalovali:

 1. Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko Fx57menu , zvolte Fx57Addons-icon Doplňky a přejděte do sekce Zásuvné moduly.
 2. Najděte zásuvný modul, který si přejete zakázat.
 3. Klikněte na jeho tři tečky a zvolte Nespouštět.

Pro opětovné povolení zásuvného modulu jej vyberte v seznamu Správce doplňků, klikněte na tři tečky a zvolte Vždy spustit nebo Spustit na vyžádání.

Poznámka: Počínaje verzí Firefoxu 69 již nelze zásuvný modul Flash nastavit na „Vždy spustit“. Podrobnosti naleznete v článku Proč musím pro aktivaci zásuvného modulu kliknout? a v tomto dokumentu.

Odstranění zásuvného modulu

Většina zásuvných modulů obsahuje vlastní nástroj na odinstalaci z počítače. Potřebujete-li pomoc s odinstalací některého z populárních zásuvných modulů, nahlédněte do seznamu článků o zásuvných modulech, a vyberte článek týkající se zásuvného modulu, který chcete odinstalovat.

Řešení problémů

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Zapojte se

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Zjistit více