How to set the home page

Akukho namnye oncedileyo ukuguqulela eli nqaku. Ukuba sele usazi ukuba kwenziwa njani ukulokhalayizelwa imisebenzi ye-SUMO, qalisa uguqulelo ngoku. Ukuba ufuna ukufunda ngakumbi ngendlela yokuguqulela amanqaku eSUMO, nceda uqale apha.

We'll show you how to automatically open any web page you want when you launch Firefox or click the Home button Home Button Home Button 57 .

Set or change your home page

 1. Open a tab with the web page you want to use as your home page.
 2. Drag and drop that tab onto the Home button Home Button on your toolbar.
  Home Page 29 - WinXP Home Page 29 - Win8 Home Page 29 - Mac Home Page 29 - Linux
 3. Click Yes to set this page as your home page.
 1. Open the web page you want to use as your home page.
 2. Drag and drop that tab onto the Home button Home Button 57 on your toolbar (it's on the left side by default).
  Dragging Home Page 57 set homepage 57 Dragging Home Page 57 - Linux
 3. Click Yes on the prompt to set this page as your home page.

Set your home page through Firefox optionspreferences

 1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences.
 2. Choose the General panel.

Fx52GeneralPanel-HomePage Fx56GeneralPanel-HomePage Fx57GeneralPanel-HomePage

 • The default Startup setting for When Firefox starts is to show your home page. You can also choose from the drop-down menu to have Firefox show a blank page or to show your windows and tabs from your last session.
 • You can set multiple pages as your home page. Open each page in a separate tab and click on Use Current Pages under Home PageHome pageHome page.
 1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences.
 2. Click the Home panel.
 3. Click the menu next to Homepage and new windows and choose an option to show either the Firefox Home page, enter your own URLs or show a blank page.

Restore the default home page

If you want to delete your home page customizations, this is how to do it:

 1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences.
 2. Select the General panel.
 3. In the Startup section under Home PageHome pageUnder Home page, click Restore to Default.
 4. Close the about:preferences page. Any changes you've made will automatically be saved.

Having problems?

We have solutions:

Ingaba eli nqaku beliluncedo? Nceda linda...

Aba bantu bahle bancedile ukubhala eli nqaku: AliceWyman, Chris Ilias, Cheng Wang, Underpass, Tonnes, Michele Rodaro, Michael Verdi, scoobidiver, John99, Swarnava Sengupta, mluna, Centinel, adampeebleswrites, porubka, jdrobertso, jojo81, Lan, pollti, scootergrisen, Joni, Artist, jack102601, Heather, Moin Shaikh. Nawe unganceda - fumanisa njani.