Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Android 4.1.2 device unable to play any videos

  • 2 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

Unable to play FLV file videos

Unable to play FLV file videos

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hello,

I'm not 100% sure, but i think FLV downward of Flash

Được chỉnh sửa bởi Diego Victor vào

more options

What device is it specifically?

If it has a Intel Atom cpu (instead of ARMv7/v6) then there is no Flash plugin for it.