Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

DownloadHelper not working with Youtube - solution

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 47464 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AliceWyman

more options

1) press: Ctrl+Shift+Del to go to History cleaning. 2) select timeframe: all 3) mark: Cookies, Browser Cache, Active Logins, Offline Data, Site Settings. (you can also mark Search History but it is not neccessary) 4) press: Clear button.

It solved the problem of downloading 0kb files instead of YouTube videos.

(with Firefox 25.0, DownloadHelper 4.9.21)

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Alternative way:

If you do not want to clear anything from the search history you can also press Shift+Ctrl+P to go to private mode. (DownloadHelper works fine in private mode even when it does not work in normal mode)

more options

Thanks for letting everyone know that you found a couple of solutions for problems with DownloadHelper at YouTube. I take it that you meant the "Video DownloadHelper" Firefox extension available here:

Another good place to post this information would be on the above webpage, by using the "Write a review" button.

I'm going to close this question and mark it "off-topic" since you weren't actually asking for help with Firefox. Thanks again.

Được chỉnh sửa bởi AliceWyman vào