Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FireFox kept freezing!

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 65 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hey this problem is from long long time , when i always open firefox the first web page i opened it will freeze for a 4 sec ,, i need solution now

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance).

  • Do NOT click the Reset button on the Safe Mode start window.

Create a new profile as a test to check if your current profile is causing the problems.

See "Creating a profile":

If the new profile works then you can transfer some files from an existing profile to the new profile, but be cautious not to copy corrupted files to avoid carrying over the problem.