Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I add on a tool bar at top near search window?

  • 2 trả lời
  • 11 gặp vấn đề này
  • 354 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi John99

more options

I want my old tool bar, it is gone. How do I ad tool bar to top NOT BOOKMARKS

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Please update to Firefox 18.0.2 Update Firefox to the latest release

more options

If you are concerned about the position of your tabs strip have a look at

Please meanwhile update to a modern Firefox 18, Firefox 4 is slow and unsafe.