Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to block a particular website in Firefox?

  • 2 trả lời
  • 145 gặp vấn đề này
  • 32769 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi nslack

more options

I want to block a particular website in Firefox so as to prevent my children from browsing that.I have done that in IE and GC. But,unable to do in Firefox.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

The best way to do this is not by browser but by using parental controls. Blocking in a browser can always be bypassed (usually very easily). Block and unblock websites with parental controls on Firefox

more options

how do you block websites from an adult