Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

can't download video in my tablet. instead firefox runs the video in a new tab. Before update to newestbversion, firefox was downloding videos by default.

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi iamjayakumars

more options

Since i have updated the firefox last week, i am unable to download videos. I am using Samsung Galaxy tab 10.1 Previously, moment i click on play, the video will be downloaded.Now, the moment i click play, the new tab opens and then thenvideo runs on media player. Unable to download and save any video. please help.

Since i have updated the firefox last week, i am unable to download videos. I am using Samsung Galaxy tab 10.1 Previously, moment i click on play, the video will be downloaded.Now, the moment i click play, the new tab opens and then thenvideo runs on media player. Unable to download and save any video. please help.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Provide the website...