Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why does a tab call Your First Snyc keep opening? It says Setup Complete Firefox logo Your data is now being encrypt

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 68 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

A tab keeps opening in all of my synced PCs & laptops. It says

Setup Complete

Firefox logo

Your data is now being encrypted and uploaded in the background. You can close this tab and continue using Firefox.

Giải pháp được chọn

See these articles for some suggestions:

If you do not keep changes after a restart then see:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 7

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

See these articles for some suggestions:

If you do not keep changes after a restart then see: