Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Heya, I can't log into Facebook.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 321 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user633449

more options

Heya

I cant log into Face Book, When i Click on "welcome to Face Book" Or type in the Face Book website adress it either opens Google or says the website is unavailable, but the person living with me is able to log into face book...

Please help.

Thanks.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options