Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I manually change the images used for the New Tab Page?

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 3436 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi naljubes

more options

I have history turned off so images aren't cached for the New Tab Page and have to be reloaded when Firefox is restarted. Also, some of the sites that I have pinned are using HTTPS and wont allow their images to be cached.

Is there a way for me to set a custom image for each pinned website? Either a custom screenshot that isn't in the cache or an icon of some sort? Anything would be better than a blank box there.

Thank you

Giải pháp được chọn

You can use the following extension to customize the image shown for pinned tiles, among other things.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can use the following extension to customize the image shown for pinned tiles, among other things.

more options

Thank you! This worked perfectly.