Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Hello, I have been having a problem with a site called Juego.com everytime I open firefox or when I open a new tab. I don't know what to do, please help?

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi kevvylam

more options

I've ran a malware full system scan and removed all threats that were detected, still juego keeps opening up and it's really irritating because I heard it's a virus and i've had no luck on google.

I've ran a malware full system scan and removed all threats that were detected, still juego keeps opening up and it's really irritating because I heard it's a virus and i've had no luck on google.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I've just resetted my firefox and juego has not been appearing anymore but i'm not sure if the virus is still on my laptop...