Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

can't get on www.brainhost.com on either firefox or explorer

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi semccullough

more options

tried both firefox and internet explorer. Don't seem to have problem with any other websites. Tried 3 different computers in my home and couldn't get on with any of them. Went to a friends and could get on the website..only difference that I know of is that I am using comcast internet and he was on verizon wireless.

tried both firefox and internet explorer. Don't seem to have problem with any other websites. Tried 3 different computers in my home and couldn't get on with any of them. Went to a friends and could get on the website..only difference that I know of is that I am using comcast internet and he was on verizon wireless.

Giải pháp được chọn

You can try to reset (power off/on) the router.

Do all computers use the same DNS servers?

See also:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can try to reset (power off/on) the router.

Do all computers use the same DNS servers?

See also:

more options

thank you..I had to reset my router..everything is working now..