Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is there a way to add a short cut to the addon bar to disable flash player?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi dumdidadida

more options

I want to have a button on the addon tool bar that will enable and disable flash player. When I try to customize the addon bar, there is no option for flash.

I want to have a button on the addon tool bar that will enable and disable flash player. When I try to customize the addon bar, there is no option for flash.

Giải pháp được chọn

Also, you can try an add-on like QuickJava.

Support

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Probably be easier if you just added a shortcut for your main plug-in/add-on page rather than flash specifically. You'll need to enable to add-on bar as its off by default unless you have already turned it on, right click anywhere in the tab strip and select it from the pop up menu.

See:

The Add-on Bar gives you quick access to add-on features

more options

Giải pháp được chọn

Also, you can try an add-on like QuickJava.

Support

Được chỉnh sửa bởi dumdidadida vào