Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

It doesn' t open PDF files

  • 1 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Tim

more options

I can' t open PDF files and sometimes it doesn' t open some issues from different webpages

I can' t open PDF files and sometimes it doesn' t open some issues from different webpages

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You have a VERY old version of Acrobat (5) installed. The latest version is X (10). You should update to reader X and try again -> http://get.adobe.com/reader/enterprise/