Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I make Firefox look like an older version?

  • 1 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 657 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Swarnava Sengupta

more options

After a recent update Firefox 's interface looks different that the previous one and I do not like it. Is there a way to make it look like an older version of Firefox?

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

See:

let me know how it goes :)