Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes

  • 1 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Firefox will not open on start (even with Safe Mode enabled). No changes made in last session which ended just 5 minutes prior to issue beginning.

Firefox will not open on start (even with Safe Mode enabled). No changes made in last session which ended just 5 minutes prior to issue beginning.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

There are quite some crash reports with that signature:

Looks that it is related to the layout or scrolling a container, but if Safe mode doesn't help then hardware acceleration isn't causing it.

Are you using a special Windows theme or otherwise made changes?