Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

aol radio toolbar no longer works with firefox 5.0,when will this be fixed??

  • 2 trả lời
  • 13 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi kewlguyjim

more options

ALL i keep getting is script errors which went away after I UNINSTALLED the AOL radio toolbar.

My dell computer is using Dell XP Home version and the radio toolbar worked well BEFORE the update to Firefox 5.0
ALL i keep getting is script errors which went away after I UNINSTALLED the AOL radio toolbar. My dell computer is using Dell XP Home version and the radio toolbar worked well BEFORE the update to Firefox 5.0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Sounds like that toolbar add-on needs to be updated for Firefox 5 compatibility. See the developer of that toolbar for that.

more options

Thank You for the info and very prompt reply.