Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

上上看视频时,屏幕变成两个一样的,中间有一条绿线,是怎么回事

  • 2 trả lời
  • 149 gặp vấn đề này
  • 56 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

不管在那个网站看都视频,屏幕分成了两个上下一模一样的,中间是一条绿色的带,该怎么解决这个问题

不管在那个网站看都视频,屏幕分成了两个上下一模一样的,中间是一条绿色的带,该怎么解决这个问题

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

請查一查你有沒有 Fox Splitter (formerly Split Browser) 之附加件 -- Tools > Options > Add-Ons. 若有, 取消它.

再者, 看一看此文件:

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Basic%20Troubleshooting#w_4-restart-firefox-in-safe-mode

more options

Try to disable the hardware acceleration in the Flash Player.

See Flash videos won't play full screen

Flash "Display settings" window:

If that works then see if you can find an update for your graphics display driver.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào