Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I get download error message, could not be opened bec helper app does not exist, chg the association in preferances--What to do?

  • 2 trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 34 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I get - Download Error - /Users/ffrasher//Desktop/Firefps 3.6.13.dmg could not be opened, because the associated helper app. does not Exist. Change the association in your Preferences. I run MOSX 1.3.9, Firefox 2.0.0.20. What can I do to upgrade.

Frank

I get - Download Error - /Users/ffrasher//Desktop/Firefps 3.6.13.dmg could not be opened, because the associated helper app. does not Exist. Change the association in your Preferences. I run MOSX 1.3.9, Firefox 2.0.0.20. What can I do to upgrade. Frank

Được chỉnh sửa bởi frankcfrasher vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Anyone have a solution?

more options

Giải pháp được chọn