Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

iTunes freezes, no others do. What to do?

  • Không có trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Occasionally when loading music to iTunes, iTunes will freeze. I can still switch to desktop and work, but eventually must reluctantly shut down my computer. Solution? Anyway to close iTunes? And then reopen it without a restart?

Occasionally when loading music to iTunes, iTunes will freeze. I can still switch to desktop and work, but eventually must reluctantly shut down my computer. Solution? Anyway to close iTunes? And then reopen it without a restart?