Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I change Firefox start page It now shows the features page

  • 1 trả lời
  • 136 gặp vấn đề này
  • 1997 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Helper7677

more options

I am not talking about changing the toolbar. I want to change the appearance of the rest of the first page. THe one you see when you first click on firefox browser icon

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

To change the home page(s)/site(s) that Firefox displays when you open the browser, see: http://support.mozilla.com/en-US/kb/How+to+set+the+home+page