Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Will not download at all

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Morbus

more options

I cannot download Firefox at all. I get a popup that asks me which program to use: with a list like Adobe Windows etc. No matter what I click it doesn't worrk.

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; AT&T CSM6.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.2; msn OptimizedIE8;ENUS)

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hello Joanna.

You can get Firefox from getfirefox.com. Just click the download button and the download should start. Save the installer to your computer. When it's done downloading, go to the folder where it's saved and open it. If you have issues installing Firefox, hopefully this support article is what you need:

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Installing+Firefox