Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Google Image Search: can't use tools (size, type etc)

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Since the last Firefox update, I've been unable to to use the tools in Google Image Search (size, color, type etc).

The text and triangles are now no longer clickable. They're all plain text and the triangle doesn't do anything.

The reason I believe this is a Firefox issue is that it's still working properly in Safari (see second image).

Is this something Firefox is working on? Or am I wrong and it's something on my end? Never had an issue before this week and I've been using the same computer with all the same plugins as always.

Since the last Firefox update, I've been unable to to use the tools in Google Image Search (size, color, type etc). The text and triangles are now no longer clickable. They're all plain text and the triangle doesn't do anything. The reason I believe this is a Firefox issue is that it's still working properly in Safari (see second image). Is this something Firefox is working on? Or am I wrong and it's something on my end? Never had an issue before this week and I've been using the same computer with all the same plugins as always.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.