Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

xubscriptions

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

can you stop suggesting stories that I have to subscribe for? Its just annoying, I'd rather not see them

can you stop suggesting stories that I have to subscribe for? Its just annoying, I'd rather not see them

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

This support article should help you to turn off this content:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/customize-your-new-tab-page

If there is specific stories you are seeing that need a subscription, please let us know and we can see if we can feed this back.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.