Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

There was an error displaying the search results. Please try again.

  • 3 trả lời
  • 18 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

I'm receiving this error on Firefox, I have tried 2 diferent Laptops, a windows and MintLinux both the same

I'm receiving this error on Firefox, I have tried 2 diferent Laptops, a windows and MintLinux both the same

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

This is a DDG issue.

Responce from DDG Team:

Announcement: We're currently experiencing an issue with DuckDuckGo Search that might prevent you from getting results. Thanks for your patience while we work to get it solved as quickly as possible.

Hữu ích?

more options

Saw comments that people were having issues with Ecosia, DuckDuckGo, Bing and Qwant search engine sites. Though DDG is still having issues.

Hữu ích?

more options

from almost six hours ago https://twitter.com/DuckDuckGo/status/1793652538476216398

Aaaand we're coming back up! Phew. We appreciate all your support and patience while we rearranged our feathers

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.