Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmark syncronisation dont work

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Hello,

I use the firefox browser on two computers and the sync of the bookmarks is enabled. On one of this computers dont work the sync of the bookmarks. I get no errormessage if I press "now sync", but I dont get the bookmarks. Could you help?

BR Stephan

Hello, I use the firefox browser on two computers and the sync of the bookmarks is enabled. On one of this computers dont work the sync of the bookmarks. I get no errormessage if I press "now sync", but I dont get the bookmarks. Could you help? BR Stephan
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.