Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Black bar appears on top of search bar

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 39 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

When I open outlook and get the notifacation that appears below the search bar, a black bar immediately appears when I open a new tab or when I close the notifacation, I have disabled all extensions and hardware acceleration but the problem still persists, what can I do?

When I open outlook and get the notifacation that appears below the search bar, a black bar immediately appears when I open a new tab or when I close the notifacation, I have disabled all extensions and hardware acceleration but the problem still persists, what can I do?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

more options

it does

Hữu ích?

more options

Does it still happen in a new profile? An easy way to test a new profile is to install Developer Edition and see if it happens there or refresh your existing profile. Make sure you stay signed out of your sync account when testing.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.