Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox video stream problems in youtube and twich unsupported MP4/H.264 while having installed media feature pack

  • 7 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi hello_there

more options

So I have a following problem

FF 124.0.1 Windows 10 N edition Installed media feature pack

When trying to play twitch video it shows error 4000 and when trying to play stream from youtube it shows that your browser can't play this video.

Problem is that FF was able to do it like 6 moths-year ago (not really watching stream videos)

was trying to reinstal media feature pack, firefox, chcecknig nighgtly build but without sucess and have no clue what can do more

So I have a following problem FF 124.0.1 Windows 10 N edition Installed media feature pack When trying to play twitch video it shows error 4000 and when trying to play stream from youtube it shows that your browser can't play this video. Problem is that FF was able to do it like 6 moths-year ago (not really watching stream videos) was trying to reinstal media feature pack, firefox, chcecknig nighgtly build but without sucess and have no clue what can do more

Giải pháp được chọn

Ok I manage to solve it sfc show two corrupted dll files What I did in the end was as follow:

sfc /scannow DISM /Online /Cleanup-image /StartComponentCleanup DISM /Online /Cleanup-image /RestoreHealth reboot sfc /scannow uninstalled media feature pack reboot sfc /scannow reboot sfc /scannow installed media feature pack reboot

and it works

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (7)

more options

Laptop, Desktop, or DIY? If not DIY, what make and model? What graphics card and driver version? Did you ever check in Windows update under the optional update section?

Hữu ích?

more options

Have you tried Firefox in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

more options

Desktop, DIY

GPU RX6400 driver version [23.20.17.03-231016a-398307C-AIB] AMD driver version for windows [31.0.22017.3004]

Windows 10 professiona N 64 bit 22H2

I have tired Firefox in troubleshoot mode I have checked update under optional updates, there is none and everything is up to date

Hữu ích?

more options

You can check the codec support in the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page, you may have to play a video to initialize this section.

Hữu ích?

more options

Under HEVC and AAC I have "not supported" on both sides

H264 is "supported" on both sides

Hữu ích?

more options

Does youtube work with the h264ify extension installed?

Try installing or updating the "VP9 Video Extensions" and "AV1 Video Extension" from the Microsoft Store then reboot.

Try running the System File Checker tool:

sfc /scannow

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Ok I manage to solve it sfc show two corrupted dll files What I did in the end was as follow:

sfc /scannow DISM /Online /Cleanup-image /StartComponentCleanup DISM /Online /Cleanup-image /RestoreHealth reboot sfc /scannow uninstalled media feature pack reboot sfc /scannow reboot sfc /scannow installed media feature pack reboot

and it works

Được chỉnh sửa bởi hello_there vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.