Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox failed to check for updates

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 32 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am running the latest software, Sonoma 14.3.1 on my Mac Mini and the Firefox browser 123.0.1 With the last couple of versions of Firefox , after selecting About Firefox, I received the error message "Failed to check for updates" This happened a few times. I was able to manually update to the newer versions. How can I rectify the situation. My Firefox preferences under the General Heading has check for updates selected.

Help required please

Danny

I am running the latest software, Sonoma 14.3.1 on my Mac Mini and the Firefox browser 123.0.1 With the last couple of versions of Firefox , after selecting About Firefox, I received the error message "Failed to check for updates" This happened a few times. I was able to manually update to the newer versions. How can I rectify the situation. My Firefox preferences under the General Heading has check for updates selected. Help required please Danny
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can check the connection settings and check for possible issues with a Proxy or VPN service.

  • Settings -> General -> Network: Connection -> Settings

If you do not need to use a Proxy to connect to internet, select "No Proxy" if "Use the system proxy settings" or one of the others do not work properly.

See also:

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.