Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox home content doesn't show

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 26 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Abdallh kritm

more options

The home content suddenly doesn't show anything, I tried to reinstall the Firefox and go troubleshooting mode but it didn't help.

The home content suddenly doesn't show anything, I tried to reinstall the Firefox and go troubleshooting mode but it didn't help.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

You can try "Clear the startup cache..." via the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page.

Try to rename/remove compatibility.ini in the Firefox profile folder with Firefox closed to force Firefox to reinitialize the profile.

You can use the button on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page (Root directory).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can try "Clear the startup cache..." via the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page.

Try to rename/remove compatibility.ini in the Firefox profile folder with Firefox closed to force Firefox to reinitialize the profile.

You can use the button on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page (Root directory).

Hữu ích?

more options

removing profile ini with files fixed the problem

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.