Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I darken the font on the tool bar. The Font needs to be bold and I can't figure out how to do it?

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 28 lượt xem
more options

I am visually impaired and I need the Fonts to be Bold. I have changed the font and size but I can hardly read them they are so light. Especially on the Book mark page.

I am visually impaired and I need the Fonts to be Bold. I have changed the font and size but I can hardly read them they are so light. Especially on the Book mark page.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.