Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox won't start after updating. How to restore the previous version without losing profile data?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 34 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

Firefox won't start after updating to version 123.0 on Ubuntu OS.

At the same time, no errors will appear, and there is also no specific crash report that would help understand the reason.

How to restore the previous version without losing profile data?

Firefox won't start after updating to version 123.0 on Ubuntu OS. At the same time, no errors will appear, and there is also no specific crash report that would help understand the reason. How to restore the previous version without losing profile data?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Can you get the flatpak version to start?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.