Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Setting on Startup: Open previous windows and tabs not working

 • 1 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 70 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I always set Firefox to open the previous sessions tabs when starting. For some reason during the start up over the past several days Firefox opens to the home page only. I then have to search the history to find the closed tabs. Except for this problem, Firefox is working perfectly.

Does anyone have any suggestions as to why this is going wrong and a possible way to fix it?

I always set Firefox to open the previous sessions tabs when starting. For some reason during the start up over the past several days Firefox opens to the home page only. I then have to search the history to find the closed tabs. Except for this problem, Firefox is working perfectly. Does anyone have any suggestions as to why this is going wrong and a possible way to fix it?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi PhilG vào

Giải pháp được chọn

See::

In case you use "Clear history when Firefox closes".

 • do not clear the "Browsing history"
 • using "Clear history when Firefox closes" in Firefox 102+ honors exceptions and keeps cookies with an allow exception, previous versions removed all cookies
 • clearing "Site settings" clears exceptions for cookies, images, pop-up windows, and software installation and exceptions for passwords and other website specific data

Use one of these to close Firefox if you are currently doing that by clicking the close X on the Firefox Title bar, especially if you have multiple windows or Private Browsing windows open to prevent losing tabs in unnoticed windows.

 • "3-bar" menu button -> Exit (Power button)
 • Windows: File -> Exit
 • Mac: Firefox -> Quit Firefox
 • Linux: File -> Quit
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

See::

In case you use "Clear history when Firefox closes".

 • do not clear the "Browsing history"
 • using "Clear history when Firefox closes" in Firefox 102+ honors exceptions and keeps cookies with an allow exception, previous versions removed all cookies
 • clearing "Site settings" clears exceptions for cookies, images, pop-up windows, and software installation and exceptions for passwords and other website specific data

Use one of these to close Firefox if you are currently doing that by clicking the close X on the Firefox Title bar, especially if you have multiple windows or Private Browsing windows open to prevent losing tabs in unnoticed windows.

 • "3-bar" menu button -> Exit (Power button)
 • Windows: File -> Exit
 • Mac: Firefox -> Quit Firefox
 • Linux: File -> Quit

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.