Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Video playback NY Times not working in v 122.0.1

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

Video playback NY Times not working in v 122.0.1

Got error message from NYT: Video playback is not supported in your current browser TO view NYTimes video please upgrade your browser to the latest version

Video playback NY Times not working in v 122.0.1 Got error message from NYT: Video playback is not supported in your current browser TO view NYTimes video please upgrade your browser to the latest version

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Steps to replicate please and show the issue. Do we have to login to replicate? Does it happen with Firefox in Safe Mode?

Hữu ích?

more options

Install the Media Feature Pack if applicable.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.