Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox doesn't render after I've installed 'onetab' extension

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi vanesgreen

more options

I've recently installed "OneTab" extension and right after this my firefox stopped rendering (meaning it shows in the doc as if it is running, but there is no application that can be found on the screen)

I've read articles about problems with extensions so I deleted the whole firefox folder in the "username/library/application support" as I couldn't find anything connected to the onetab extension.

I've also reinstalled firefox both from brew and by downloading from the official site of mozilla. Of course, I've restarted the system a couple of times.

Help will be appreciated. Thanks in advance.

My system is macOS Sonoma 14.2.1

I've recently installed "OneTab" extension and right after this my firefox stopped rendering (meaning it shows in the doc as if it is running, but there is no application that can be found on the screen) I've read articles about problems with extensions so I deleted the whole firefox folder in the "username/library/application support" as I couldn't find anything connected to the onetab extension. I've also reinstalled firefox both from brew and by downloading from the official site of mozilla. Of course, I've restarted the system a couple of times. Help will be appreciated. Thanks in advance. My system is macOS Sonoma 14.2.1

Giải pháp được chọn

Sorry, the problem is fixed I'd like to delete the question, there were no problem I guess

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Sorry, the problem is fixed I'd like to delete the question, there were no problem I guess

Được chỉnh sửa bởi vanesgreen vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.