Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Linux build for aarch64 platform

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 34 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Jaromír Velbloudovič

more options

Hello, please is there any chance to add Firefox download for Linux and aarch64 platform to the download list? The attached image shows that you currently offer a binary package for the aarch64 platform only for Windows. Thank you.

Hello, please is there any chance to add Firefox download for Linux and aarch64 platform to the download list? The attached image shows that you currently offer a binary package for the aarch64 platform only for Windows. Thank you.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

You can give feedback and make requests at connect.mozilla.org.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Linux distros that support aarch64 usually have their own Firefox builds available.

Hữu ích?

more options

Not all of them. I know about one, that is about to introduce support for aarch64, but the firefox package depends on binary build from upstream and that is one of the reasons why aarch64 doesn't get it's "go" for that distro and it's also the reason why I'm kindly asking for the build here :) It would remove one major blocker.

Hữu ích?

more options

There's currently a need for version 121.0.1, but newer ones will be needed as well.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

You can give feedback and make requests at connect.mozilla.org.

Hữu ích?

more options

How? By submitting 'ideas' ?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.