Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Latest Linux Mint Version of Firefox

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Hi Just updated Linux Mint from 20.3 to vs 21. Firefox Help now shows FF version Mint - 001-1.0 121.0.1

Also shows that FF updates disabled by Administrator.

Is this the latest version for LM 21 ? And how do I enable updates automatically?

Thanks

Charles Harris

Hi Just updated Linux Mint from 20.3 to vs 21. Firefox Help now shows FF version Mint - 001-1.0 121.0.1 Also shows that FF updates disabled by Administrator. Is this the latest version for LM 21 ? And how do I enable updates automatically? Thanks Charles Harris

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hữu ích?

more options

Terry said

Hi. See https://blog.linuxmint.com/?p=4259

The "Firefox cannot handle its own updates." part is misleading since the official Linux Firefox version from Mozilla.org has had internal Firefox updates same with Windows and macOS versions since Fx 1.5 with .mar files. The Firefox folder just need read/write permissions for the user and you get Firefox updates. Mozilla however does not provide updates to third-party builds such as those provided by Linux distros like in case of Mint.

Hữu ích?

more options

So just run the distro version and Mozilla. Downloading Firefox from Mozilla. Download, unzip, and run firefox-bin from the folder. see screenshot https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

Also setup sync to have your data in both browsers. see screenshots

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.