Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Lost tabs after refreshing Firefox.

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I did a 'refresh' of my browser, thinking that basic user information would be saved. But I lost all my tabs in OneTab (extension). Is it possible to recover them?

I did a 'refresh' of my browser, thinking that basic user information would be saved. But I lost all my tabs in OneTab (extension). Is it possible to recover them?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Note that OneTab has a feature to export its settings. Extension data is stored in storage/default using a UUID (moz-extension://<uuid>) stored in extensions.webextensions.uuids.


Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.